KONCERT K 55. VÝROČÍ SPS KANTIKA

Smíšený pěvecký sbor Kantika slaví v letošním roce 55 let své existence. Sbor vznikl původně v Chudobíně jako Chudobínský pěvecký sbor a svým zpěvem k 50 letům vzniku samostatné republiky veřejně vyjádřil svůj odhodlaný protest v pohnutých dnech po okupaci Československa roku 1968. Díky zápalu členů a iniciativě tehdejšího ředitele místní školy Tomáše Nedomy a jeho syna Vlastimila sbor ve své činnosti pokračoval, a tak se začala psát éra pozdější KANTIKY. Sbor začal veřejně vystupovat, rozšiřoval se jeho repertoár i počet členů. Dokonce v něm společně zpívali všichni tři chudobínští faráři. Zázemí měl sbor u Osvětové besedy Haňovice. V r. 1970 dostal sbor nový název CANTICA (v překladu duchovní píseň), později v r. 1974 se název počeštil a začal se psát foneticky jako KANTIKA. Vzniklé existenční problémy byly důvodem přemístění sboru do Litovle a od 1. 6. 1977 se Kantika stala litovelským sborem Spojeného závodního klubu Litovel, později 17. 11. 1989 až dodnes Městského klubu Litovel. Dlouhých 35 let stál v čele sboru obětavý, náročný a výborný muzikant pan Vlastimil Nedoma. Od roku 2003 je sbormistryní paní Irena Blektová. Každoročně sbor uskutečňuje několik vystoupení a má za sebou i několik koncertů v zahraničí (2004 Nizozemí, 2007 a 2014 Itálie, 2009 a 2012 Německo). Koncert, na kterém zazní dílo MUDr. Karla Martínka Missa in Es, můžete navštívit v neděli 5. listopadu od 15 hodin v kostele sv. Marka v Litovli. Mimo SPS Kantika vystoupí Chrámový sbor při kostele sv. Libora v Jesenci a členové PS Palora. Sólisté Barbora Antonová a Jan Kubalčík. Na el. varhany zahraje Jana Snášelová a Karel Martínek st. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru Litovel.