MARKÉTA MAZOUROVÁ V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH – KOMORNÍ BICÍ NÁSTROJE

Cesta Markéty Mazourové vedla na Hudební fakultu AMU v Praze přes Akademické gymnázium a Konzervatoř v Praze. Na ní vystudovala několik oborů. Nejdříve to byl klavír, potom skladba populární hudby, a nakonec bicí nástroje. V roce 2006 dokončila pražskou HAMU. Vystupuje jako sólistka na bicí nástroje. Zúčastnila se několika soutěží, z nichž si odnesla ocenění. Vedle sólistické činnosti spolupracuje s řadou orchestrů a souborů, hostovala např. v Komorní filharmonii Pardubice, Agonu, Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK, Komorním orchestru Berg, Komorním orchestru Dvořákova kraje a Pražské komorní filharmonii, hrála se Saxofonovým kvartetem Bohemia aj. Zůstala věrná i skladatelské činnosti. Za její největší úspěch lze považovat 1. místo v mezinárodní soutěži Song Expo Benelux International Song and Culture Festival 2000. Stejné ocenění získala i v roce 2002 a 2004. Dalším výrazným úspěchem bylo 3. místo na XI. mezinárodním POPFESTu 2002 v Bulharsku. Její písně se hrály na řadě mezinárodních hudebních festivalů, např. v Egyptě, Rumunsku a na Maltě. Z domácích skladatelských úspěchů lze uvést 2. a 3. místo v soutěži Evropská databanka Zlíntalent 2001, 1. místo v téže soutěži v roce 2003, dále pak 3. místo ve skladatelské soutěži Dětská nota 2000 a Cena diváka v roce 2001, Zlíntalent 2004 – Cena diváků, Dětská nota 2004 – 2. místo a Dětská nota 2005 – 1., 2. místo a Cena diváků. Napsala asi sto písní, včetně textů. Některé vyšly na nosičích hudebních nakladatelství BM Music, Popron a Universal. Kromě písní píše i instrumentální skladby, především pro bicí nástroje, komorní hudbu a melodramy. Je také autorkou scénické hudby: M. Kundera – Jakub a jeho pán, M.Gilbert – Hilda a pohádka Čarodějný bál. Koncert v krásném prostředí Mladečských jeskyní si můžete přijít poslechnout v pondělí 24. dubna od 18 hodin. Vstupné 200 Kč. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru Litovel. Odjezd autobusu z nám. Př. Otakara je v 17.15 hod (se zastávkami Palackého, Nasobůrky, Sobáčov – restaurace STOP), jízdenka v ceně vstupenky.