KLAVÍRNÍ RECITÁL KATEŘINY POTOCKÉ

Kateřina se narodila v roce 1997 a hře na klavír se začala věnovat ve čtyřech letech na soukromé ZUŠ v Havlíčkově Brodě u Blanky Skálové. Ve studiu pokračovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením MgA. Martiny Schulmeisterové, Ph.D. Od roku 2018 je posluchačkou JAMU v Brně ve třídě

prof. Aleny Vlasákové. Již v dětství se zúčastnila mnoha klavírních soutěží. První ceny si odnesla ze soutěží Karlovarská růžička, z Celostátní soutěže ZUŠ, opakovaně ze soutěže Prague Junior Note. Byla úspěšná také na soutěžích Amadeus, Virtuosi per musica di pianoforte nebo na soutěži Vítězslava Nováka. Během studia na konzervatoři získala v roce 2014 1. cenu a titul absolutního vítěze na soutěži Pro Bohemia a zvítězila v Mezinárodní klavírní soutěži Vítězslava Nováka v Kamenici nad Lipou. Dále obdržela 2. cenu na Soutěži Nadace B. Martinů v Praze, 2. cenu na soutěži „Pianotalents“ Miláno, Itálie, nebo 3. cenu na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni. Mezi její poslední úspěchy patří ceny získané v r. 2019 v Římě – 1. cena na mezinárodní soutěži Anemos a 2. cena na soutěži

Youth Academy Award. V témže roce zvítězila také na mezinárodní soutěži v Klosterneuburgu (Vídeň). Soustavně se věnuje rovněž komorní hře, od roku 2019 působí na konzervatoři v Pardubicích v oblasti klavírního doprovodu. Koncert nadané mladé klavíristky můžete navštívit v úterý 18. října od 19 hodin v Koncertním sále MK Litovel. Vstupné 100 Kč.