Městský klub Litovel

RECITÁL LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK

Koncert. 

Soubory ZUČ

KANTIKA LITOVEL - smíšený pěvecký sbor

KANTIKA vznikla v Chudobíně po 21.8.1968 z iniciativy pana Tomáše Nedomu, někdejšího ředitele místní školy.

První vystoupení sboru bylo dne 27.10.1968 u příležitosti 50. výročí založení samostatné republiky. Původní název zněl chudobínský pěvecký sbor. Od roku 1970 sbor změnil název na Cantica, který byl v roce 1974 počeštěn. Místo působení sboru bylo v roce 1977 přeneseno do Litovle.

Nosný program je zaměřen na díla starých mistrů z období renesance a baroka. Významné místo však zaujaly i skladby z období klasicismu a romantismu. Soubor se však nevyhýbá ani skladbám autorů 20. století a současných žijících autorů. Pozornost je věnována i úpravám lidových písní.

Od roku 2003 je uměleckou vedoucí a dirigentkou paní Irena Blektová, která převzala taktovku po panu Vlastimilu Nedomovi, který vedl sbor 35 let.

předseda: Ing. Zdeněk Zavadil

tel.: 608 811 822
e-mail: zd.za@seznam.cz
www.kantika.estranky.cz

sbormistr: Irena Blektová


STUDIO ATELIER – litovelští výtvarníci

Seskupení výtvarníků z Litovle a blízkého okolí. Pravidelně vystavují ve výstavní síni Městského klubu, ale také po celé republice.

FOTOKLUB LITOVEL

Fotoklub je otevřen všem zájemcům o tvůrčí fotografii a je schopen zajistit výstavy svých členů také mimo Litovel.

Dnešní fotoklub má přes 20 členů a schází se pravidelně 2x za měsíc ve vlastní klubovně, která je zároveň fotokomorou i fotoateliérem. Členové jsou nejen Litoveláci, ale mnozí dojíždějí z blízkého, či vzdálenějšího okolí (z Olomouce či Mohelnice). Někteří pracují výhradně s barvou, jiní zase pouze černobíle. Přínosem je, že mladí členové navštěvují školu výtvarné fotografie v Olomouci. Fotoklub důstojně reprezentuje Město, a to v celonárodním měřítku. Svědčí o tom každoroční umístění aktivních členů v mnoha fotografických soutěžích.


vedoucí: Ing. Pavel Dačický

tel.: 602 518 379
e-mail: fotoklub@fotoklublitovel.cz
www.fotoklublitovel.cz

OBLASTI ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI

1. SLOVESNÉ OBORY
2. HUDEBNÍ OBORY
3. TANEČNÍ OBORY
4. VÝTVARNÉ OBORY
5. OSTATNÍ OBORY

2.3.2013 20:24:25 | přečteno 1913x | pavel.zenozicka | Celý článek
 
Vytvořeno 2.3.2013 20:21:14 | přečteno 3640x | pavel.zenozicka
 
Město Litovel
Litovelsko
Knihovna
Muzeum
Olomoucký kraj
MK Litovel
load